Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Psalmii 127:3-5; Deuteronomul 6:6,7;
Luca 2:40-52; Matei 18:1-6,10-14; Marcu 10:13-16.