Text de memorat: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi
viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)