Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Ioan 1:40-46; 4:28-30;
Luca 15; 24:4-53; Faptele apostolilor 1:6-8; Matei 9:36-38.