Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Luca 6:12-16, 20-49; Ioan 16:7-14;
Ieremia 50:31; Isaia 57:15; Faptele apostolilor 1.