Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Isaia 56:6-8; Matei 11:20-24;
Ioan 12:20-32; Romani 15:12; Faptele apostolilor 1:7,8.