Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Romani 13:1-7; Marcu 2:23-28;
Matei 8:5-13; 26:57-68; 27:11-14; Faptele apostolilor 4:1-12.